Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

kriminalsorular

Giriş
1. Kriminal Branş altında hizmet yürüten Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri hizmetlerinden hangi kurumlar faydalanabilir ?

• Emniyet Genel Müdürlüğü
• Polis Başmüfettişleri ve müfettişleri,
• İl Emniyet Müdürlükleri ve bunların alt birimleri,
• Adli görevleri ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlıkları ve alt birimleri,
• Hazırlık Soruşturmalarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Askeri Savcılıklar,
• Yalnızca uyuşturucu maddelere ve Antika Silahlara münhasır olmak üzere tüm yargı organları.  

2. Balistik Nedir ?

Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim dalına balistik denir. Balistik kelimesi literatürümüze Fransızca “Balistique” sözcüğünden geçmiştir.

- ​Balistiğin Çeşitleri Nelerdir ?

​Balistik bilimi beş alt bilim dalına ayrılmaktadır.

1.İç Balistik : İç balistik, sevk barutunun yanmaya başlamasından, mermi namluyu terk edinceye kadar geçen süre içinde meydana gelen olayları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir.

2.Ara Balistik : Ara balistik bilimi, mermi çekirdeğinin namluyu terk etme anını ve terk etmesinden 1-2 saniye sonrasını incelemektedir. Diğer bir ifadeyle İç balistikten dış balistiğe geçiş sırasında namlu ağzı bölgesinde meydana gelen olayları inceler.​

​3.Dış Balistik : Mermi çekirdeğinin arkasından namluyu terk eden gazların, aerodinamik kuvvet ve moment sistemleri ile meteorolojik değişkenlerin ve dünyanın karakteristik özelliklerinin, mermi çekirdeğinin namlu ile hedef arasındaki hareketine olan etkilerinin incelendiği bilim dalıdır.

4.Hedef Balistiği: Mermi çekirdeği, şarapnel ve av tüfeği saçmalarının katı-akışkan zeminler üzerinde meydana getirdikleri tahribatlara ve deformasyonlarına etki eden faktörleri, hedef ve mermi çekirdeği açısından inceleyen bilim dalıdır.

5.Yara balistiği: Mermi çekirdeğinin, mermi çekirdeği parçalarının veya saçma tanelerinin canlı dokuları üzerinde ve bu dokuların içerisinde meydana getirdikleri; fiziksel ve biyokimyasal olayları, anatomik ve fizyo-patolojik değişiklikleri hem mermi çekirdeği hem de hedef doku açısından inceleyen bilim dalıdır.​​

- Kriminal Polis Laboratuvarlarında ne tür Adli Balistik incelemeleri yapılmaktadır ?

Aşağıdaki incelemeler yapılmaktadır.

1. Ateşsiz Silah-Alet İncelemeleri
2. Ateşli Silah İncelemeleri
3. Kovan İncelemeleri
4. Mermi Çekirdeği İncelemeleri
5. Fişek İncelemeleri
6. Balistik Koruyucu Malzeme Testleri
7. Ateşli Silah ve Mühimmat Testleri​

3. Kriminalin Önemi Nedir ?​

Polisin, suçun işlenmesini önlemeye yönelik idari görevleri yanında suç ve suç şüphelileri ve bunlara ait delillerin saptanması, suç şüphelilerinin yakalanması ve adli mercilere teslimi safhalarını da kapsayan adli görevi bulunmaktadır.Bu görevini yerine getirirken kendisine intikal eden olayla ilgili olarak; suç faili, olay yeri ve mağdur arasındaki ilişkiyi kuracak, maddi delilleri bulmak ve toplamak yatar. Toplanan bu delillerin mahkemeler de maddi delil olarak kullanılması için bilimsel teknikler kullanılarak olayla illiyet bağının kurulması gerekir. Bu görevi de Adli Tıp ile Kriminal Laboratuvarlar yapmaktadır. Kriminal Polis Laboratuvarlarının misyonu, adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin, bilimsel usullerle inceleme ve değerlendirilmesi suretiyle suç ve suçlunun tespit ve ispatında teknik hizmet yürütmektir.​

4. İmza Nedir ve İmza Atarken Nelere Dikkat Edilmelidir ?​

İmza “Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için: her zaman, aynı biçimde yazdığı ad ve işaret” olarak tanımlanır. Kanunlarımızda imzanın yazıyla atılması gerektiği belirtilmiş ise de; ülkemizde imzanın ne şekilde atılacağı yönünde ciddi bir bilgi eksikliği olup, büyük çoğunluğun kullanmakta olduğu imzaların el yazısı karakterlerini içermeyen, bazı şekil ve çizgilerden oluştuğu ve bunlardan önemli bir bölümünün ise herkes tarafından oluşturulabilecek nitelikte basit el hareketlerinden ibaret olduğu bir gerçektir. Okuma yazma bilen her birey, mutlak surette ya adı ve soyadının tamamını, ya adının baş harfi ve soyadının tamamını yada adının tamamını ve soyadının baş harfini içerecek şekilde, el yazısı karakterlerinden oluşan ve taklidi zorlaştıran kişiye has karakteristik unsurlar içeren bir imzayı benimsemeli ve kullanmalıdır.Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, gerek ticari ve gerekse resmi tüm işlemlerde onayımızın bulunduğu anlamına gelen imzanın, mutlak surette tanıma uygun bir şekilde atılması imza sahibinin menfaatini koruyacağı gibi muhatabın da haklarını güvence altına alacaktır. El yazısı karakterlerinden oluşmayan ve basit çizgilerden oluşan imzanın taklidi kolaydır ve kimin tarafından atıldığını belirlemek her zaman mümkün olamamaktadır. Kurumlar yada kişiler bu tarzda imza atan kimselerin mutlaka ad ve soyadlarını da imzanın yanına yazdırmalıdırlar. Böylece daha sonradan inkar edilmesi halinde imzanın ve el yazısının kime ait olduğunun belirlenmesi ve zararın tazmini çok daha kolay olacaktır.​

5. Ateşli Silahlarda Emniyet Kuralları nelerdir ?

Silah taşıma ve kullanımında emniyet kurallarının hayati önemi vardır​.Bilinçsiz ve rasgele ateşli silah kullanımı sonucu pek çok insanımız yaralanmakta, zarar görmekte ve hatta ölüme varan sonuçlara rastlanmaktadır.

- İmkan varsa göz ve kulaklarınızı, emniyet gözlükleri ve kulaklık kullanarak koruyunuz.
- Bir silahı kavramadan önce zihhninizin açık ve zinde olduğundan emin olunuz.
- Ateş etmeden önce veya ateş sırasında uyarıcı ilaç veya alkol kesinlikle almayınız.
- Kesinlikle yatarken elinizin erişebileceği yerde atışa hazır dolu bir silah bulundurmayınız.
- Silahınızı çocukların kolayca ulaşabileceği yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Mümkünse silahınızı ve fişeklerini ayrı ayrı yerlerde muhafaza ediniz.
- Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe, asla tetik parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.
- Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye doğru silahınızı asla doğrultmayınız.Her an istenilmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir​.
- Silahınızı, doldururken veya boşaltırken asla sağa veya sola doğru yöneltmeyiniz,​ namlu her zaman ölü bir noktaya çevrili olmalıdır.
- Otomatik tabancaları boşaltırken önce şarjörü çıkartınız, sonra​ sürgüyü geriye doğru çekerek varsa fişek yatağındaki fişeği dışarıya atınız,​ bütün bunlardan sonra fişek yatağında fişek kalıp kalmadığını bir kere de göz ile kontrol ediniz.
- Atış poligonlarında ve açık sahalarda atış talimatı verilirken, tabancaların kontrol için hazırlanması emri verilinceye adar, tabancalar kılıf içerisinde muhafaza edilmelidir.​
- Toplu tabancaları, horoz kurulu vaziyette kesinlikle kılıfa koymayınız. Bu kural, emniyete alınmadıkça otomatik tabancalar içinde aynen tatbik edilmelidir.​
- Fişek ateş almadığında, silahı söküp nedenini araştırmadan önce silahın namlusu hedefe doğru olarak 15-30 saniye kadar beklenmeli ve daha sonra müdahale yapılmalıdır. Fişeğin geç ateşlenmesi durumu söz konusu olabilir.​
- Hiçbir silahı namlusundan tuturak çekip almayınız. Silah başkalarının kullanabilme ihtimali olan yerlerde bırakılmamalıdır.Büroda veya evde kılıftan çıkarılacak ise mutlaka başkalarının ulaşamayacağı kilitli çekmece gibi özel yerlerde boş olarak saklanmalıdır. Silahın kolayca erişilebilecek yerlerde bırakılması, kazaya sebebiyet verme riskinin yanında çalınma riski de doğurur.
- Her silah sahibi, kullandığı silahın çalışma sistemini, özelliklerini çok iyi bilmelidir.​ Silahı tanımamaktan kaynaklanan kazalara da sıkça rastlanmaktadır.
- Dolu silahla yüksek yerlere tırmanma​, yüksekten atlama, koşma gibi durumlar risklidir.
​​- Silah başka birine verilirken boş olarak verilmelidir​. Birisinden silah alırken de boş olup olmadığı öğrenilse bile kontrolü ihmal edilmemelidir.
- Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.​
- Silahın namlusu suyun veya karın içerisindeyken ateş edilmemelidir. Namlusu sıcak olan bir silahın fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır.​

Tüm bu kurallar bilinçaltı programlanmayı içerir. Bir trajediye yol açmamanız, bu kuralları pratik alışkanlık haline getirmenizle mümkün olabilir. Bu kurallar atış poligonunda, tamir ve bakım atölyesinde, silah mağazasında ve sokakta, özetle silahın bulunduğu her ortamda geçerlidir. ​Güvenlik kurallarına uyma kişiliğin bir parçası haline gelmelidir.


- Silah Bakımı Genel Olarak Nasıl Yapılmalıdır ?

Silah bakımı konusunda kapsamlı bir bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Genellikle silahta çıkan problemler bakım ve temizliğin iyi yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Silah çok uzun süre kullanılmasa bile periyodik bakımı yapılmalıdır. Silah temizliği yapılırken emniyet kuralları ihlal edilmemelidir​.

                    Silah bakımı kısaca şu şekilde yapılır:

Atıştan önce silahın namlusu ve diğer aparatlarındaki toz ve yağlar kuru ve yumuşak bir bezle silinerek giderilmelidir. Atıştan sonra silahın şarjörü çıkartılmalı, fişek yatağı kontrol edilerek boş olduğundan emin olunmalı ve daha sonra da silah, gövde, sürgü ve namlu gibi ana parçalarına ayrılmalıdır. Temizleme yapılırken kesinlikle metalik cisimler, deterjan, su, asit vb. sıvılar kullanılmamalıdır. Harbiye temiz bir bez takılarak namlu temizlenir. Harbideki bez temiz çıkana kadar bu işleme yeni temiz bezlerle devam edilmelidir. Sürgü ve çerçeve uygun silah bakım yağı hafifçe ile ıslatılmış bez ile temizlenmeli gerektiğinde fırça kullanılmalıdır. Ayrıca silah bakımında şarjörün de bakım ve temizliği unutulmamalıdır. Bakım sonrası silahın dışında biriken yağlar giderilmelidir. Silahın, uzun süre kullanılmayacağı durumlarda ise temizleme yağının miktarının biraz fazlaca uygulanması daha doğru olacaktır.​

Balistik İnceleme Alanında Hizmet Satışı Yapılmakta mıdır?​

                      Evet yapılmaktadır.Balistik koruyucu malzemeler için, ilgili standartlar çerçevsinde talep edilen incelemeler, Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

6. Fotokopi belgeler üzerinde yazı-rakam-imza-tahrifat incelemeleri yapılabiliyor mu ?

Fotokopi edilmiş belgeler üzerinden yapılan yazı-rakam-imza-tahrifat incelemelerinde, yazı karakteristiğinin ve detay hatların fotokopi makinasının az toner uygulamasından yazı-imza-rakamların silik çıkmaları yada aşırı toner uygulamasından dolayı yazı-imza-rakamların görülemeyecek hale gelmeleri durumları ile bilhassa imza incelemelerinde titreklik, monotonluk ve kalem kaldırma gibi sahtelik arıza ve emarelerinin fotokopi belgelerde anlaşılamamasından dolayı detay inceleme yapmak mümkün olamamakta ancak fotokopi edilen belgedeki yazı-rakam veya imzaların net ve okunur bir şekilde çıkmış olmaları halinde yüzeysel-şekilsel bazda incelemeler yapılarak kanaat beyan edilebilmektedir.​

7. Bireysel veya kurumsal inceleme talepleri işleme alınmakta mıdır?

KPL Müdürlükleri, adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi bulgu ve delillerin, bilimsel usullerle inceleme ve değerlendirmesi suretiyle soruşturma birimlerine teknik hizmet vermektedir.

Kriminal Daire Başkanlığı ve Laboratuvar Müdürlükleri, uzmanlık sahasına giren konularda, Kuruluş Yönetmeliği'nin 101. maddesinde yer alan ;

_İdari Soruşturmalarda :

a- Genel Müdürlük,

b- Mülkiye Başmüfettişleri ve Müfettişleri,

c- Polis Başmüfettişleri ve Müfettişleri,​


_Adli Soruşturmalarda :

a- İl Emniyet Müdürlükleri ve bunların alt birimleri,

b- Adli görevleri ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlıkları ve alt birimleri,

c- Hazırlık soruşturmalarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Askeri Savcılıklar,

d- Ceza davalarında, yalnız deoksiribonükleikasit (DNA), uyuşturucu maddeler ve antika silahlara münhasır olmak üzere tüm yargı organları,

tarafından gönderilen delilleri bilimsel esas ve usullerle incelemek, değerlendirmek, belirlenen bulguları gerektiğinde fotoğraf ve analiz grafikleriyle birlikte rapor halinde talepte bulunan birime doğrudan göndermek ile görevlidir.

Bu doğrultuda talepler yukarıda belirtilen hükümlere göre değerlendirilerek kabul edilir​.


​​8. Bir konuya ilişkin olarak yapılan bireysel veya kurumsal bilgi taleplerini cevaplandırıyor musunuz ?


Kriminal Daire Başkanlığı ve bağlı Laboratuvar Müdürlüklerimiz, adli ve idari konulara ilişkin ekspertiz hizmeti yürütmektedir.​

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. Maddesi, “Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.” 

Ayrıca Kriminal Daire Başkanlığı ve KPL Müdürlükleri Kuruluş,​ Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin ‘Gizlilik’ başlıklı 112. maddesi, “Laboratuvar çalışmaları tam bir gizlilik içerisinde yapılır.Çalışmaların seyri, alınan sonuçlar ve inceleme konularının geliş gidişleri hakkındaki bilgiler ve laboratuvar bölümlerince düzenlenen uzmanlık raporu örnekleri, ilgili ve yetkili makam ve kişiler dışında hiçbir kurum veya kişiye verilemez.” hükümleri doğrultusunda soruşturma işlemlerinin düzgün bir biçimde gerçekleştirilebilmesi ve suçsuzluk karinesine uyulabilmesi için soruşturmanın gizlilikle yürütülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen gizlilik ilkelerine uyulması şartı ile bilgi talepleri cevaplandırılmaktadır​.


​9. Kriminal Polis Laboratuvarlarında nasıl çalışabilirim ?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli İçin ; Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinin personel ihtiyacı bulunduğunda, Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yazılı sınavda ve ardından Kriminal Daire  Başkanlığı tarafından yapılan mülakat sınavında başarılı olmanız gerekmektedir.​

Sivil vatandaşlar için ; Kriminal Daire Başkanlığımızca, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine Biyolog, Kimya Mühendisi, Fizik Mühendisi vb. personel alımı yapılmamaktadır. Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinin personel ihtiyacı Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden karşılanmaktadır.​


​ ​

 ​


            

​  


​​​​
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma - Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Polis Radyosu