Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Destek Şube Müdürlüğü

Giriş

DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
 • Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak, ödenekleri takip etmek ve bütçe ile ilgili işlemleri yürütmek, 
 • Daire Başkanlığına tahsis edilen cari ödeneklerle piyasadan ve resmi dairelerden karşılanacak her türlü mal hizmet ve yapım işlerine ilişkin işlerini yürütmek,
 • Kamu ihale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlardan yapılacak her türlü satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Personelin yurtiçi maaş ve özlük hakları ile ilgili tüm tahakkuk işlemleri, yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları ile yurtdışı geçici ve sürekli görev yollukları, yurtiçi ve yurtdışı tedavi giderleri ile tedavi yollukları ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
 • Personelin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve servis hizmetlerini yürütmek,
 • 4645 sayılı "Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Kanun" kapsamında yapılan test ücretlerinin ilgili saymanlığa yatırılması karşılığında "Balistik Atış Testi ve Patlama Testleri" yapmak,
 
Yapılan Hizmet satışıyla ilgili firmadan istenilen evraklar;
 
 1. Yapılacak olan testle ilgili firma talep yazısı
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. İmza Sirküleri
 4. Yetki Belgesi
 5. Firma Kaşesi
 6. Ayrıca Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevlidir.
 
​​
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma - Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Polis Radyosu